Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

42.3.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår af tabel 42.9, udgør genetillægget en beskeden del af den samlede løn for

ledende sygeplejersker, hvorfor tallene inkl. genetillæg og ekskl. genetillæg næsten er identiske,

jf. tabel 42.10. Konklusionerne er således de samme som i forbindelse med tabel 42.8.

Tabel 42.10: Timefortjeneste for sygeplejersker fordelt på sektor, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

148 3.112 3.260 171 2.295 2.466

Gennemsnit 299 284 284 317 311 311

Variationskoefficient 0,20 0,19 0,20 0,26 0,25 0,25

Nedre kvartil, P25 252 246 246 261 260 260

Median 282 270 270 295 285 285

Øvre kvartil, P75 325 309 310 346 340 340

Median/P10 1,19 1,16 1,16 1,18 1,16 1,16

P90/Median 1,37 1,31 1,31 1,37 1,42 1,42

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

148 3.112 3.260 171 2.295 2.466

Gennemsnit 254 241 241 268 261 262

Variationskoefficient 0,20 0,18 0,18 0,23 0,24 0,24

Nedre kvartil, P25 215 210 210 223 220 220

Median 242 229 229 246 239 240

Øvre kvartil, P75 282 262 263 291 287 287

Median/P10 1,19 1,15 1,15 1,17 1,14 1,15

P90/Median 1,35 1,31 1,31 1,42 1,41 1,41

Anm.: Tal for ledere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

42.3.5 Betalt spisepause

I ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ledernes spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af betalt spisepause lægges det til grund, at spisepausen ikke er

præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en ledende ergoterapeut

i den kommunale sektor opgøres til 305 kr. pr. præsteret time, mens den i den regionale

sektor kan opgøres til 335 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 42.11.

42. SYGEPLEJERSKER 571

More magazines by this user
Similar magazines