Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

25.4.2 Lønnens sammensætning

Størstedelen af folkeskolelærernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 171 kr. i kommunerne, svarende til omkring

67 pct. af fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 25.13. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør

knap 30 kr., mens pensionen udgør omkring 37 kr. af fortjenesten pr. præsteret time.

Tabel 25.13: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 171,93 170,84 171,20

Fravær 7,96 10,59 9,73

Ferie 29,52 29,75 29,67

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 3,41 2,83 3,02

Pension 36,14 36,75 36,55

Genetillæg 3,46 3,47 3,47

Overtidsbetaling 2,19 1,40 1,66

I alt 255 256 255

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 150,07 147,88 149,26

Fravær

Ferie 25,83 26,12 25,68

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 2,87 2,34 2,51

Pension 30,36 30,28 30,32

Genetillæg 2,88 2,85 2,86

Overtidsbetaling

I alt 212 209 210

Anm.: Tal for kommunale basismedarbejdere. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger. 15

pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af folkeskolelærernes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør 149 kr. af den

standardberegnede timefortjeneste i kommunerne, svarende til omkring 71 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste i begge sektorer. Feriebetalinger udgør ca. 26 kr. af den standardberegnede

timefortjeneste, mens pension udgør ca. 30 kr. af den standardberegnede

timefortjeneste.

25.4.3 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor, udgør genetillæg en begrænset del af folkeskolelæreres samlede

fortjeneste (ca. 1 pct.). I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en folkeskolelærer

i den kommunale sektor således 252 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 25.14. Udtrykkes den

gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, tjener

folkeskolelærere i kommunerne i gennemsnit 207 kr. i timen.

25. LÆRERE (FOLKESKOLEN) 335

More magazines by this user
Similar magazines