Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 39.10: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 120,56 121,64 121,60

Fravær 7,75 10,20 10,09

Ferie 21,65 22,00 21,98

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 5,88 4,96 5,01

Pension 20,35 21,31 21,27

Genetillæg 23,88 17,19 17,49

Overtidsbetaling 3,29 1,49 1,57

I alt 203 199 199

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 105,83 105,16 106,00

Fravær

Ferie 19,16 19,41 18,93

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 4,95 4,05 4,12

Pension 16,96 17,26 17,27

Genetillæg 19,61 13,83 14,24

Overtidsbetaling

I alt 167 160 160

Anm.: SOSU-hjælpere ekskl. hjemmehjælpere i kommunerne. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga.

afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af SOSU-hjælpernes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør knap 106 kr. af

den standardberegnede timefortjeneste, svarende til 53 pct. af den standardberegnede timefortjeneste.

Feriebetalinger pr. time udgør omkring 19 kr., hvilket svarer til ca. 10 pct. af den

standardberegnede timefortjeneste. Pensionen udgør 17 kr. pr. timen.

Af tabel 39.10 kan det desuden ses, at genetillægget er større for mænd end kvinder. Dette

forklarer en stor del af forskellen i timelønnen mellem mænd og kvinder.

39.4.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg ca. 14-17 kr. pr. time af SOSU-hjælperes samlede

fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en SOSU-hjælper 182 kr.

pr. præsteret time, jf. figur 39.17.

39. SOSU-HJÆLPERE 531

More magazines by this user
Similar magazines