Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 20.11: Timefortjeneste for statslige jurister og økonomer fordelt på sektor, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.769 2.636 4.406

Gennemsnit 290 292 291

Variationskoefficient 0,19 0,24 0,22

Nedre kvartil, P25 256 250 252

Median 288 289 289

Øvre kvartil, P75 318 319 318

Median/P10 1,30 1,32 1,31

P90/Median 1,19 1,19 1,19

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 1.769 2.636 4.406

Gennemsnit 241 236 238

Variationskoefficient 0,18 0,16 0,17

Nedre kvartil, P25 216 209 211

Median 241 236 238

Øvre kvartil, P75 265 261 263

Median/P10 1,30 1,29 1,29

P90/Median 1,17 1,18 1,18

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Fortjeneste ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

20.3.6 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at jurister og økonomernes (ekskl. specialiteter)

spisepause er præsteret arbejdstid. Med indregning af værdien af betalt spisepause lægges

det til grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for gruppen opgøres

til 312 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 20.12.

Tabel 20.12: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007.

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 291

Værdi af spisepause 21

Inkl. betalt spisepause 312

Anm.: Tal for basismedarbejdere i staten. Inkl. genetillæg

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik.

20.3.7 Øvrige ansættelsesvilkår

Det skal bemærkes, at størstedelen af genetillæg og overtidsbetaling, jf. tabel 20.10 ovenfor,

for basismedarbejdere blandt jurister og økonomer er indeholdt i basisfortjenesten. Det skyldes

blandt andet, at rådighedstillægget ikke er udskilt af basisfortjenesten. Det betyder, at dette

genetillæg, der i gennemsnit udgør ca. 3.500 kr. pr. måned, ikke udskilles, når fortjenesten

opgøres ekskl. genetillæg, hvilket vanskeliggør en sammenligning med andre faggrupper. Til

rådighedstillægget er der desuden tilknyttet en rådighedsforpligtelse, men de timer, der arbejdes

som følge af denne, registreres ikke, og indgår derfor ikke i den præsterede tid. Fortjene-

252 20. JURISTER OG ØKONOMER

More magazines by this user
Similar magazines