Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 21.33: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale kontorpersonale (ikke-uddannede)

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Figur 21.35: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for regionale kontorpersonale (ikkeuddannede)

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

278 21. KONTORPERSONALE

14

12

10

8

6

4

2

14

12

10

8

6

4

2

Figur 21.34: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale kontorpersonale

(ikke-uddannede) fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

Figur 21.36: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for regionale kontorpersonale

(ikke-uddannede) fordelt på køn, gennemsnit,

2007

I regionerne er den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg for det mandlige og kvindelige

ikke-uddannede kontorpersonale henholdsvis 170 og 180 kr. pr. præsteret time, jf. figur

21.35. Målt ved den standardberegnede timefortjeneste er timelønnen for det mandlige og

kvindelige ikke-uddannede kontorpersonale i den regionale sektor henholdsvis 141 kr. og

147 kr., jf. figur 21.36.

B21.5.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at det ikke-uddannede kontorpersonales

spisepause er præsteret arbejdstid. Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen ikke

er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for det ikkeuddannede

kontorpersonale i den kommunale sektor opgøres til 204 kr. pr. præsteret time,

mens den i den regionale sektor kan opgøres til 193 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 21.18.

14

12

10

8

6

4

2

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

14

12

10

8

6

4

2

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines