Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

standardberegnede timefortjeneste, svarende til knap 61 pct. af den standardberegnede timefortjeneste.

Ferie pr. time udgør godt 28 kr., hvilket svarer til knap 11 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Pensionen udgør 35 kr. pr. timen.

Af tabel 23.4 kan det desuden ses, at genetillægget er større for mænd end kvinder. Dette

forklarer en stor del af forskellen i fortjeneste pr. præsteret time mellem mænd og kvinder og

en del af forskellen på den standardberegnede timefortjeneste.

23.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg knap. 22 kr. pr. time af lægers samlede fortjeneste.

I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en yngre læge således godt 303 kr.

pr. præsteret time, jf. figur 23.7.

Figur 23.7: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for yngre læger, gennemsnit, 2007

pct.

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Regioner Gns. Regioner

pct.

6

5

4

3

2

1

Figur 23.8 Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for yngre læger, gennemsnit,

2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener de yngre læger i gennemsnit godt 245 kr. i timen, jf. figur 23.8.

50 pct. af de yngre læger har en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 247 kr. og 343 kr. pr.

præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 23.5.

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Regioner Gns. Regioner

23. LÆGER 307

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines