Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

42.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af sygeplejerskernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie, pension og genetillæg.

Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time knap 160 kr. i kommunerne og godt

145 kr. i regionerne, svarende til omkring 66 pct. af fortjenesten pr. præsteret time i kommunerne

og 59 pct. i regionerne, jf. tabel 42.5. Feriebetalinger udgør i kommunerne ca. 28 kr. af

fortjeneste pr. præsteret time, mens det tilsvarende tal for regionerne er på 27 kr. Pension i

kommunerne udgør ca. 27 kr. og i regionerne 26 kr. Genetillæg udgør i kommunerne 12 kr.

og godt 21 kr. i regionerne.

Tabel 42.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præ-

Kommuner Regioner

steret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 162,76 159,69 159,76 147,23 145,32 145,40

Fravær 7,85 8,47 8,46 9,23 15,29 15,03

Ferie 28,52 27,82 27,83 26,36 26,75 26,74

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

4,85 3,35 3,39 5,06 3,69 3,75

Pension 27,89 27,25 27,27 25,17 26,24 26,20

Genetillæg 21,54 11,78 12,02 24,71 21,34 21,49

Overtidsbetaling 3,78 2,43 2,46 12,19 7,27 7,48

I alt 257 241 241 250 241 246

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 143,28 139,40 140,14 134,21 127,45 129,57

Fravær

Ferie 25,14 24,57 24,23 24,05 24,37 23,41

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger

4,19 2,82 2,85 4,51 3,03 3,12

Pension 23,60 22,79 22,85 21,83 21,27 21,40

Genetillæg

Overtidsbetaling

17,96 9,76 9,96 20,47 16,86 17,07

I alt 214 199 200 205 193 193

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af sygeplejerskernes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie, pension og genetillæg. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør godt

140 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i kommunerne og knap 130 kr. i regionerne,

svarende til 70 pct. af den standardberegnede timefortjeneste i kommunerne og 67 pct. i

regionerne. Ferie og pension udgør henholdsvis ca. 24 kr. og ca. 23 kr. af den standardberegnede

timefortjeneste for begge sektorer. Genetillæg udgør 10 kr. i kommunerne og 17 kr. i

regionerne.

42. SYGEPLEJERSKER 565

More magazines by this user
Similar magazines