Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

45. Tekniske servicemedarbejdere

45.1 Beskrivelse af gruppen tekniske servicemedarbejdere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af tekniske servicemedarbejdere omfatter ansættelser i kommunerne. Tekniske

servicemedarbejdere er i kommunerne beskæftiget med tekniske serviceopgaver ved skoler,

rådhuse, biblioteker, ældreboliger, idrætshaller og idrætsanlæg, svømmehaller og friluftsbade

samt parkeringskontrol.

Datagrundlaget omfatter i alt 7.621 ansættelsesforhold, svarende til 5.095 årsværk jf. tabel

45.1. Knap 88 pct. af de tekniske servicemedarbejdere er mænd. Analyseenheden i tabel 45.1

er årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 45.2 og 45.3 er årsværk. I det efterfølgende

er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 45.1: Kommunale tekniske servicemedarbejdere fordelt på køn, ansættelsesforhold og årsværk,

2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Mænd 6.712 88 4.600 90

Kvinder 909 12 495 10

I alt 7.621 100 5.095 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 50-59-årige er den største aldersgruppe blandt de tekniske servicemedarbejdere og udgør

42,5 pct., jf. tabel 45.2.

Tabel 45.2: Kommunale tekniske servicemedarbejdere fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i

sektoren, 2007

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 2,9 15,5 4,2

30-39 år 10,7 19,4 11,5

40-49 år 30,2 33,3 30,5

50-59 år 44,4 25,6 42,5

60+ år 11,8 6,3 11,3

I alt 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Blandt servicemedarbejderne i kommunerne har 90 pct. af de mandlige tekniske servicemedarbejdere

en aftalt arbejdstid på i gennemsnit 37 timer eller derover om ugen, mens dette er

tilfældet for 58 pct. af kvinderne, jf. figur 45.1.

45. TEKNISKE SERVICEMEDARBEJDERE 595

More magazines by this user
Similar magazines