Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 40.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for specialarbejdere fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

- - 530 10.218 900 11.118 - - 226

Gennemsnit - - 187 187 176 186 - - 183

Variationskoefficient - - 0,12 0,18 0,24 0,18 - - 0,22

Nedre kvartil, P25 - - 175 171 157 170 - - 162

Median - - 186 183 172 183 - - 180

Øvre kvartil, P75 - - 195 199 186 199 - - 194

Median/P10 - - 1,12 1,17 1,22 1,18 - - 1,18

P90/Median - - 1,12 1,18 1,20 1,18 - - 1,20

Standardberegnet

Stat Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

- - 530 10.218 900 11.118 - - 226

Gennemsnit - - 153 156 144 155 - - 149

Variationskoefficient - - 0,08 0,12 0,12 0,12 - - 0,12

Nedre kvartil, P25 - - 147 146 132 145 - - 139

Median - - 153 156 145 155 - - 150

Øvre kvartil, P75 - - 161 167 155 166 - - 159

Median/P10 - - 1,12 1,16 1,21 1,17 - - 1,17

P90/Median

Anm.: Ekskl. genetillæg.

- - 1,09 1,15 1,13 1,15 - - 1,11

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, har 50 pct. af specialarbejderne

i staten en fortjeneste på mellem 147 kr. og 161 kr. I kommunerne har 50 pct. en

standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg mellem 145 kr. og 166 kr., og i regionerne

har 50 pct. en standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg mellem 139 kr. og 159 kr.

Sammenlignes de mandlige og kvindelige specialarbejdere i kommunerne, ser man, at målt på

fortjeneste pr. præsteret time er mandlige specialarbejderes lønspredning mindre end de

kvindeliges, jf. variationskoefficienten i tabel 40.6. I forhold til den standardberegnede timefortjeneste

ekskl. genetillæg er lønspredningen for mænd og kvinder den samme.

40. SPECIALARBEJDERE 547

More magazines by this user
Similar magazines