Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 32.6: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for kommunale pædagoger fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 8.262 50.934 59.196

Gennemsnit 209 209 209

Variationskoefficient 0,15 0,21 0,21

Nedre kvartil, P25 191 191 191

Median 206 205 205

Øvre kvartil, P75 221 219 219

Median/P10 1,15 1,15 1,15

P90/Median 1,15 1,15 1,15

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 8.262 50.934 59.196

Gennemsnit 172 170 170

Variationskoefficient 0,10 0,10 0,10

Nedre kvartil, P25 160 158 159

Median 171 171 171

Øvre kvartil, P75 183 181 181

Median/P10 1,14 1,15 1,14

P90/Median 1,13 1,11 1,11

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, har 50 pct. af pædagogerne

i kommunerne en fortjeneste mellem 159 kr. og 181 kr.

Figur 32.11: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale pædagoger fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

14

12

10

8

6

4

2

Figur 32.12: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale pædagoger

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

32.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at pædagogers spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til grund,

at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 130 155 180 205 230 255 280

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

32. PÆDAGOGER I DAGINSTITUTIONER 435

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines