Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 34.4: Timefortjeneste for rengørings- og husassistenter fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Stat Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

292 2.416 2.708 2.326 23.253 25.579 584 4.688 5.272

Gennemsnit 190 175 176 165 167 167 177 176 176

Variationskoefficient 0,36 0,25 0,27 0,19 0,21 0,21 0,22 0,26 0,25

Nedre kvartil, P25 160 157 157 149 155 154 159 158 159

Median 175 167 168 163 165 164 174 170 171

Øvre kvartil, P75 199 181 183 174 175 175 184 183 183

Median/P10 1,19 1,14 1,15 1,17 1,15 1,16 1,19 1,16 1,16

P90/Median 1,30 1,21 1,23 1,16 1,14 1,14 1,17 1,18 1,18

Standardberegnet

Stat Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold

292 2416 2.708 2.326 23.253 25.579 584 4.688 5.272

Gennemsnit 156 140 142 137 138 138 143 140 140

Variationskoefficient 0,36 0,15 0,20 0,12 0,10 0,10 0,13 0,10 0,10

Nedre kvartil, P25 134 129 130 127 131 131 133 131 131

Median 145 137 138 137 139 139 144 141 141

Øvre kvartil, P75 160 147 148 146 146 146 151 148 148

Median/P10 1,18 1,12 1,13 1,17 1,16 1,16 1,18 1,15 1,16

P90/Median 1,25 1,15 1,16 1,14 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste, har 50 pct. af rengørings- og husassistenterne

i staten en fortjeneste på mellem 130 kr. og 148 kr., mens 50 pct. af rengørings- og

husassistenterne i kommunerne har en standardberegnede timefortjeneste på mellem 131 kr.

og 146 kr. I regionerne ligger de 50 pct. mellem 131 kr. og 148 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at rengørings- og husassistenterne

i staten har en større lønspredning end i kommunerne og regionerne, jf. tabel 34.4. Det

fremgår endvidere af tabellen, at lønspredningen i staten er størst i den øverste del af lønfordelingen.

Det kommer til udtryk ved, at Median/P90 er større end P10/Median. I kommunerne

og regionerne er lønspredningen relativt størst i den nederste del af lønfordelingen,

hvilket viser, at der er kortere fra medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne end fra medianen

til de laveste 10 pct. af lønningerne.

34.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige rengørings- og husassistenter.

Det skal i den forbindelse erindres, at andelen af mænd kun udgør ca. 10 pct. i staten og

regionerne, mens andelen af mænd i kommunerne udgør ca. 8 pct.. Det forholdsvis begrænsede

antal observationer for, så vidt angår de mandlige rengørings- og husassistenter, betyder,

at lønfordelingen for denne gruppe bliver forholdsvis ujævn.

34. RENGØRINGS- OG HUSASSISTENTER 453

More magazines by this user
Similar magazines