Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

derfor foretaget en yderpunktsberegning, hvor forskellen mellem den overenskomstbestemte

minimumsløn og den faktiske løn i lønstatistikken er opgjort, jf. tabel 36.13.

Tabel 36.13: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, socialpædagoger, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Ledere

Regioner

21,0 18,2 19,5

Ledere 24,8 21,0 23,5

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Den faktiske lokallønsandel for ledende socialpædagoger i kommunerne udgør således mellem

14,4 pct. og 19,5 pct., mens den i regionerne udgør mellem 13,1 pct. og 23,5 pct.

For mandlige ledende socialpædagoger i kommunerne udgør andelen mellem 15,3 pct. og

21,0 pct., mens den for kvindelige ledende socialpædagoger udgør mellem 13,7 pct. og 18,2

pct. I regionerne udgør mændenes andel mellem 13,2 pct. og 24,8 pct., mens den for kvinder

udgør mellem 13,1 pct. og 21,0 pct.

36.5 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af socialpædagoger i kommuner og regioner fremgår af tabel

36.14.

Tabel 36.14: Teknisk afgrænsning af socialpædagoger i kommuner og regioner, 2007

januar - december 2007

Undergruppe DISCO FLD-stillingskode Stillingsbetegnelse

Basismedarb. 333000 07801 Assistenter (socialpædagoger)

333000 07836 Hjemmevejledere, rådgivning til klienter

Ledere 122930 333000 07807 Forstandere

122930 333000 07821 Centerledere

122930 333000 07828 Institutionsledere

122930 07831 Institutionsledere,pgf. 94-institutioner

333000 07832 Souschefer, pgf. 94-institutioner

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

36. SOCIALPÆDAGOGER 485

More magazines by this user
Similar magazines