Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 5.3: Fortjeneste pr. præsteret time for bygningskonstruktører

fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

kr.

Stat Kommuner Gns. Stat Gns. Kommuner

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

16

14

12

10

8

6

4

2

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 5.4: Standardberegnet timefortjeneste for

bygningskonstruktører fordelt på sektor, gennemsnit,

2007

pct. pct.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

bygningskonstruktører i kommunerne i gennemsnit 225 kr. i timen, mens gennemsnittet for

statsligt ansatte bygningskonstruktører udgør 241 kr. i timen, jf. figur 5.4.

I staten har 50 pct. af bygningskonstruktørerne en fortjeneste på mellem 267 kr. og 306 kr.

pr. præsteret time jf. nedre og øvre kvartil i tabel 5.4. Tilsvarende har 50 pct. af bygningskonstruktørerne

i kommunerne en fortjeneste på mellem 245 kr. og 282 kr. pr. præsteret time.

Tabel 5.4: Timefortjeneste for bygningskonstruktører fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret

Stat Kommuner

time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold - - 129 618 123 741

Gennemsnit - - 288 270 262 268

Variationskoefficient - - 0,13 0,14 0,26 0,16

Nedre kvartil, P25 - - 267 246 233 245

Median - - 286 265 249 263

Øvre kvartil, P75 - - 306 284 268 282

Median/P10 - - 1,15 1,14 1,18 1,15

P90/Median - - 1,13 1,18 1,22 1,19

Standardberegnet timefor-

Stat Kommuner

tjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold - - 129 618 123 741

Gennemsnit - - 241 227 213 225

Variationskoefficient - - 0,13 0,13 0,15 0,14

Nedre kvartil, P25 - - 224 210 192 206

Median - - 238 225 210 222

Øvre kvartil, P75 - - 254 239 226 238

Median/P10 - - 1,16 1,14 1,17 1,17

P90/Median - - 1,14 1,15 1,15 1,16

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350

kr.

Stat Kommuner Gns. Stat Gns. Kommuner

5. BYGNINGSKONSTRUKTØRER 51

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines