Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 15.7: Fortjeneste pr. præsteret time for

statslige fængselsfunktionærer fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

21

18

15

12

9

6

3

0

0

140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 15.8: Standardberegnet timefortjeneste for

statslige fængselsfunktionærer fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere ekskl. fængselsfunktionærer på prøve. Opgjort inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B15.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af fængselsfunktionærernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension.

Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 128 kr. svarende til omkring 54 pct. af

fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 15.5. Feriebetalinger udgør ca. 23 kr. af fortjeneste pr.

præsteret time, mens pension udgør omkring 45 kr.

Tabel 15.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 127,61 128,91 128,03

Fravær 8,69 14,55 10,57

Ferie 22,75 23,86 23,11

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 1,49 1,18 1,39

Pension 44,76 46,07 45,18

Genetillæg 18,16 17,59 17,98

Overtidsbetaling 13,10 9,68 12,00

I alt 237 242 238

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 118,13 116,17 117,88

Fravær

Ferie 21,09 21,91 20,98

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 1,36 0,98 1,25

Pension 39,14 38,01 38,76

Genetillæg 15,04 13,95 14,72

Overtidsbetaling

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

21

18

15

12

9

6

3

pct. pct.

I alt 195 191 194

Anm.: Tal for statslige basismedarbejdere ekskl. fængselsfunktionærer på prøve.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af fængselsfunktionærernes standardberegnede timefortjeneste består også af

basisfortjeneste, ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den stan-

21

18

15

12

9

6

3

0

0

140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

15. FÆNGSELSFUNKTIONÆRER 167

21

18

15

12

9

6

3

More magazines by this user
Similar magazines