Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 23.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for yngre læger fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 23.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for yngre læger fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

23.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at lægers spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til grund, at spisepausen

ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en yngre læge opgøres

til 349 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 23.6.

Tabel 23.6: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 325

Værdi af spisepause 24

Inkl. betalt spisepause 349

Anm.: Tal for basismedarbejdere i regionerne. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

23.3 Lokal løndannelse for læger (yngre læger)

I forhold til gruppen yngre læger er der ikke foretaget en opgørelse af den lokale løndannelse,

da særlige forhold gør sig gældende for netop denne gruppe (fast turnus mv.).

23.4 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af læger (yngre læger) i regionerne fremgår af tabel 23.7.

Tabel 23.7: Teknisk afgrænsning af læger (yngre læger) i regionerne, 2007

januar - december 2007

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

6

5

4

3

2

1

pct. pct.

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

DISCO FLD-stillingskode Stillingsbetegnelse

222100 11308 1. reservelæger

11309 Kliniske assistenter

11302 Praksisreservelæger

11301 Reservelæger

kr.

23. LÆGER 309

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines