Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 31.4: Timefortjeneste for psykologer fordelt på sektor og køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præste-

Kommuner Regioner

ret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 333 1.213 1.546 165 606 771

Gennemsnit 302 290 293 297 294 295

Variationskoefficient 0,18 0,23 0,22 0,16 0,29 0,26

Nedre kvartil, P25 271 257 260 272 256 260

Median 302 293 295 300 293 295

Øvre kvartil, P75 328 316 320 326 318 320

Median/P10 1,30 1,37 1,36 1,31 1,43 1,42

P90/Median 1,19 1,17 1,18 1,16 1,21 1,20

Standardberegnet time-

Kommuner Regioner

fortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 333 1.213 1.546 165 606 771

Gennemsnit 254 240 243 250 238 241

Variationskoefficient 0,17 0,17 0,17 0,16 0,18 0,17

Nedre kvartil, P25 228 214 217 228 210 218

Median 254 245 247 255 246 246

Øvre kvartil, P75 279 264 268 275 262 266

Median/P10 1,28 1,37 1,36 1,30 1,41 1,40

P90/Median 1,20 1,16 1,17 1,16 1,16 1,16

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af psykologerne i kommunerne

en timeløn på mellem 217 kr. og 268 kr., mens de 50 pct. i regionerne ligger mellem 218 kr.

og 266 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at psykologerne i regionerne har

en større lønspredning end i kommunerne, jf. tabel 31.4. Det fremgår endvidere af tabellen,

at lønspredningen er mindst i den øverste del af lønfordelingen. Det kommer til udtryk ved,

at Median/P10 større end P90/Median i begge sektorer, hvilket viser, at der er kortere fra

medianen til de højeste 10 pct. af lønningerne end fra medianen til de laveste 10 pct. af lønningerne.

31.2.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

I dette afsnit opgøres lønnen særskilt for mandlige og kvindelige psykologer.

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time er mandlige psykologers lønspredning mindre end

de kvindelige psykologers, jf. variationskoefficienten i tabel 31.4. I forhold til den standardberegnede

timefortjeneste er lønspredningen for mænd og kvinder mere ens.

I gennemsnit er fortjenesten for en kvindelig og mandlig psykolog i den kommunale sektor

henholdsvis 290 kr. og 302 kr. pr. præsteret time, jf. figur 31.5. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige psykologer i den kommunale

sektor henholdsvis 240 kr. og 254 kr., jf. figur 31.6.

420 31. PSYKOLOGER

More magazines by this user
Similar magazines