Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

ge sektorer, jf. tabel 36.5. Ferie pr. præsteret time udgør i begge sektorer omkring 26 kr., hvilket

svarer til knap 12 pct. for begge sektorer. Pensionen udgør for begge sektorer omkring

28 kr. af fortjenesten pr. præsteret time.

Tabel 36.5: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr.

Kommuner Regioner

præsteret time Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 146,32 144,51 144,93 144,34 144,66 144,57

Fravær 8,15 10,27 9,78 10,29 12,67 12,06

Ferie 25,71 25,70 25,70 26,01 26,23 26,18

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige

betalinger 4,38 3,89 4,00 4,82 4,33 4,45

Pension 26,97 28,43 28,10 26,48 29,62 28,82

Genetillæg 9,15 8,95 9,00 13,00 11,41 11,82

Overtidsbetaling 1,18 0,60 0,73 2,82 1,70 1,99

I alt 222 222 222 228 231 230

Standardberegnet

Kommuner Regioner

timefortjeneste Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 125,92 127,22 124,48 126,12 126,05 124,89

Fravær

Ferie 22,12 22,47 22,55 22,55 22,93 23,27

Personalegoder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige

betalinger 3,30 3,65 3,18 3,63 3,99 3,50

Pension 23,04 22,40 23,16 23,42 21,84 23,89

Genetillæg

Overtidsbetaling

7,38 7,57 7,27 9,55 10,60 9,15

I alt 181 183 181 185 185 185

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Størstedelen af socialpædagogernes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør godt 124 kr.

af den standardberegnede timefortjeneste i kommunerne og i begge sektorer, svarende til

omkring 69 pct. af den standardberegnede timefortjeneste i begge sektorer. Ferie udgør for

begge sektorer omkring 23 kr. af den standardberegnede timefortjeneste, mens pension udgør

godt 23 kr. af den standardberegnede timefortjeneste i begge sektorer.

36.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg en relativ begrænset del af socialpædagogers samlede

fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en socialpædagog i den

kommunale sektor således 213 kr. pr. præsteret time, mens fortjeneste pr. præsteret time

ekskl. genetillæg for regionalt ansatte socialpædagoger udgør 218 kr., jf. figur 36.11.

476 36. SOCIALPÆDAGOGER

More magazines by this user
Similar magazines