Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

4.3.1 Løn og lønspredning for bioanalytikere

Bioanalytikere, som er ledere, tjener i regionerne i gennemsnit 263 kr. pr. præsteret time, jf.

tabel 4.8. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste,

tjener ledere i regionerne 220 kr. i timen.

Tabel 4.8: Timefortjeneste for regionale bioanalytikere fordelt på køn, kr., 2007.

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 50 443 493

Gennemsnit 267 263 263

Variationskoefficient 0,16 0,20 0,19

Nedre kvartil, P25 235 232 233

Median 251 248 248

Øvre kvartil, P75 289 278 279

Median/P10 1,09 1,11 1,11

P90/Median 1,37 1,28 1,28

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 50 443 493

Gennemsnit 227 220 220

Variationskoefficient 0,16 0,17 0,17

Nedre kvartil, P25 204 198 198

Median 212 208 208

Øvre kvartil, P75 243 231 232

Median/P10 1,09 1,09 1,09

P90/Median 1,35 1,28 1,30

Anm.: Tal for ledere. Opgjort inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I regionerne har 50 pct. af lederne en fortjeneste på mellem 233 kr. og 279 kr. pr. præsteret

time, svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 4.8.

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste har 50 pct. af lederne i regionerne en fortjeneste

mellem 198 kr. og 232 kr.

På baggrund af variationskoefficienten kan det konstateres, at lønspredningen blandt ledere

er størst for kvindelige ledere målt ved begge lønbegreber.

I gennemsnit er fortjenesten for en ledende kvindelig og mandlig bioanalytikere i den regionale

sektor henholdsvis 263 kr. og 267 kr. pr. præsteret time. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for kvindelige og mandlige ledende bioanalytikere i den

regionale sektor henholdsvis 220 kr. og 227 kr., jf. tabel 4.8.

4.3.2 Lønnens sammensætning

Størstedelen af ledernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således udgør

basisfortjenesten pr. præsteret time godt 184 kr. i regionerne, svarende til knap 70 pct. af fortjenesten

pr. præsteret time i den regionale sektor, jf. tabel 4.9. Feriebetalinger pr. præsteret

time udgør ca. 31 kr., hvilket svarer til ca. 13 pct. Pensionen udgør omkring 35 kr. af fortjenesten

pr. præsteret time.

42 4. BIOANALYTIKERE

More magazines by this user
Similar magazines