Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

regnede timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør 109 kr. af den

standardberegnede timefortjeneste, svarende til 69 pct. af den standardberegnede timefortjeneste.

Ferie pr. time udgør godt 19 kr., hvilket svarer til ca. 12 pct. af den standardberegnede

timefortjeneste. Pensionen udgør 18 kr. pr. timen.

Af tabel 41.4 kan det desuden ses, at genetillæg udgør en større del af lønnen for mænd end

kvinder. Dette forklarer en stor del af forskellen i fortjeneste pr. præsteret time mellem

mænd og kvinder.

41.2.4 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgår ovenfor, udgør genetillæg ca. 10-12 kr. pr. time af sygehusportørers samlede

fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en sygehusportørers sektor

således 186 kr. pr. præsteret time, jf. figur 41.7.

Figur 41.7: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for regionale sygehusportører, gennemsnit,

2007

pct.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Regioner Gns. Regioner

pct.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Figur 41.8: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for regionale sygehusportører,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270

kr.

Regioner Gns. Regioner

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik, FLD og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener sygehusportører i gennemsnit 149 kr. i timen, jf. figur 41.8.

50 pct. af sygehusportørerne i regionerne har en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 169

kr. og 196 kr. pr. præsteret time, svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 41.5.

41. SYGEHUSPORTØRER 557

More magazines by this user
Similar magazines