Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

kommuner og regioner. Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om,

hvorvidt de enkelte løndele er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik

og Finansministeriets forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens to

gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr. præsteret

time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

arkitekter i stat og kommuner fordelt på køn, jf. tabel 2.11.

Tabel 2.11: Den lokale løns andel af samlet løn ekskl. overarbejde, arkitekter i stat og kommuner, pct.,

2007

Stat

22 2. ARKITEKTER

Mænd Kvinder I alt

Basismedarbejdere 18,2 17,9 18,1

Basismedarbejdere inkl. specialister 17,0 16,8 16,9

Kommuner

Basismedarbejdere inkl. specialister 20,0 17,4 18,8

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, Finansministeriets forhandlingsdatabase, 4. kvartal 2007 og egne

beregninger.

Tabel 2.11 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejdsbetaling for

arkitekter inkl. specialister i stat og kommuner er henholdsvis 16,9 pct. og 18,8 pct. For basismedarbejdere

i staten udgør andelen 18,1 pct.

Det fremgår desuden af tabel 2.11, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejdsbetaling

er højere for mænd end for kvinder. Den lokale løns andel for mandlige og

kvindelige arkitekter i staten udgør stort set samme andel. I kommunerne er mændenes andel

på 20 pct. højere end kvindernes på 17,4 pct.

For en række grupper udgør den lokale løndannelse mere end de lokale tillæg, idet der lokalt

kan aftales en højere lønindplacering end den overenskomstmæssige minimumsløn. For disse

grupper er foretaget en yderpunktsberegning, hvor forskellen mellem den overenskomstbestemte

minimumsløn og den faktiske løn i lønstatistikken er opgjort, jf. tabel 2.12. 2

Tabel 2.12: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, pct., 2007

Stat

Mænd Kvinder I alt

Basismedarbejdere/specialister 18,6 18,4 18,5

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: Finansministeriets forhandlingsdatabase, 4. kvartal 2007 og egne beregninger.

2 Der er således i beregningen ikke taget højde for, at de højere grundlønninger er blevet forhøjet ved central aftale.

More magazines by this user
Similar magazines