Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 34.21: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for regionale rengørings- og husassistenter,

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

20

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 34.22: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for regionale rengørings- og

husassistenter fordelt på køn, gennemsnit, 2007

34.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at rengørings- og husassistenters spisepause

er præsteret arbejdstid. Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen for rengørings-

og husassistenter i staten ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en rengørings- og

husassistent i staten opgøres til 189 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 34.7.

Tabel 34.7: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Fortjeneste pr. præsteret time Stat Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 176 - -

Værdi af spisepause 13 - -

Inkl. betalt spisepause 189 - -

Anm.: Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

34.3 Lokal løndannelse for rengørings- og husassistenter

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for rengøringsog

husassistenter i stat, kommuner og regioner.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse af timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens

to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr.

præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

rengørings- og husassistenter fordelt på sektor og køn, jf. tabel 34.8.

460 34. RENGØRINGS- OG HUSASSISTENTER

pct. pct.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines