Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

B21. Kontorpersonale

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af kontorpersonalet omfatter ansættelser i staten, kommunerne og regionerne.

Kortlægningen er opdelt i tre dele. Første del af kortlægningen omhandler basismedarbejdere

inkl. specialister i stat, kommuner og regioner. Anden del af kortlægningen er for basismedarbejdere

ekskl. specialister i kommuner og regioner, mens tredje del er for ikkeuddannet

kontorpersonale i kommuner og regioner. Fjerde og sidste del er for ledere i kommuner

og regioner. For ledergruppen er der tillige foretaget opgørelse af lønnen på baggrund

af en tjenestemandspensionsprocent på 15.

B21.1 Beskrivelse af gruppen kontorpersonale inkl. specialister

Kortlægningen af kontorpersonale omfatter ansættelser i stat, kommuner og regioner. Kontorpersonalet

er primært beskæftiget med kontorarbejde og administration.

Datagrundlaget omfatter i alt 41.200 ansættelsesforhold, svarende til 27.937 årsværk. 61 pct.

af årsværkene er ansat i kommunerne, mens henholdsvis 30 pct. og 9 pct. er ansat i staten og

regionerne, jf. tabel 21.1. Analyseenheden i tabel 21.2 og 21.3 er årsværk. I de efterfølgende

analyser er den ansættelsesforhold.

Tabel 21.1: Kontorpersonale fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Staten 10.267 25 8.402 30

Kommuner 27.469 67 17.047 61

Regioner 3.464 8 2.488 9

I alt 41.200 100 27.937 100

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af det beskæftigede kontorpersonale inkl. specialister i staten og kommuner er 87 pct. henholdsvis

89 pct. kvinder, mens 90 pct. er kvinder i regionerne, jf. tabel 21.2.

Tabel 21.2: Kontorpersonale fordelt på sektorer og køn, pct. af antal årsværk, 2007

Stat Kommuner Regioner

Mænd 12,6 11,3 9,3

Kvinder 87,4 88,7 90,7

I alt 100,0 100,0 100,0

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Summen af pct. af årsværk kan fravige fra samlet pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Omkring 60-65 pct. af kontorpersonalet inkl. specialister i de tre sektorer er i aldersgruppen

40 til 59 år, jf. tabel 21.3.

21. KONTORPERSONALE 255

More magazines by this user
Similar magazines