Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 8.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for regionale EDB-personale fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

12

10

8

6

4

2

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 8.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for regionale EDB-personale

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

8.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at EDB-personalets spisepause er præsteret

arbejdstid. Med indregning af værdien af arbejdsgiverbetalt frokostpause lægges det til grund,

at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for EDB-personalet i

den regionale sektor opgøres til 279 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 8.6.

Tabel 8.6: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 260

Værdi af spisepause 19

Inkl. betalt spisepause 279

Anm.: Tal for basismedarbejdere i regionerne. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

8.3 Lokal løndannelse for EDB-personale

I forbindelse med overgangen til ny løn forudsættes en del af løndannelsen at ske lokalt ude

på den enkelte arbejdsplads. I dette afsnit beskrives den lokale løndannelse for EDBpersonale

i regionerne.

Da Danmarks Statistiks lønstatistik ikke indeholder oplysninger om, hvorvidt de enkelte løndele

er centralt eller lokalt aftalt, anvendes i stedet FLD’s lønstatistik og Finansministeriets

forhandlingsdatabase til beskrivelsen af den lokale løndannelse.

Det skal bemærkes, at der hverken i FLD’s lønstatistik eller Finansministeriets forhandlingsdatabase

indgår en opgørelse af timer. Det er derfor ikke muligt at danne Lønkommissionens

to gennemgående lønbegreber, den standardberegnede timefortjeneste og fortjenesten pr.

præsteret time.

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

EDB-personalet fordelt på køn, jf. tabel 8.7.

12

10

8

6

4

2

0

0

135 155 175 195 215 235 255 275 295 315 335

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

12

10

8. EDB-PERSONALE 83

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines