Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

42. Sygeplejersker

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

42.1 Beskrivelse af gruppen sygeplejersker

Kortlægningen af sygeplejersker omfatter ansættelser i kommuner og regioner. Sygeplejersker

er blandt andet beskæftiget på sygehuse og plejehjem, i hjemmeplejen og den kommunale

sundhedspleje.

Datagrundlaget omfatter i alt 53.551 ansættelsesforhold, svarende til 39.344 årsværk. 26 pct.

af antallet af årsværk er ansat i kommunerne, mens 74 pct. er ansat i regionerne, jf. tabel 42.1.

Analyseenheden i tabel 42.1 er årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 42.2 og 42.3

er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 42.1: Sygeplejersker fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Kommuner 17.428 33 10.370 26

Regioner 36.123 67 28.974 74

I alt 53.551 100 39.344 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede sygeplejersker i kommuner og regioner er 97,2 pct. henholdsvis 95,7 pct.

kvinder, jf. tabel 42.2.

Tabel 42.2: Sygeplejersker fordelt på sektor, køn, basismedarbejdere ledere og samlet, pct. af antal

årsværk, 2007

Pct. af samlet antal

Kommuner Regioner

årsværk Basis Ledere I alt Basis Ledere I alt

Mænd 2,0 0,9 2,8 3,8 0,5 4,3

Kvinder 78,1 19,1 97,2 89,0 6,7 95,7

I alt 80,1 19,9 100,0 92,8 7,2 100,0

Pct. af samlet antal

Kommuner Regioner

årsværk i sektor Basis Ledere I alt Basis Ledere I alt

Mænd 2,5 4,3 2,8 4,1 7,0 4,3

Kvinder 97,5 95,7 97,2 95,9 93,0 95,7

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik egne beregninger.

Tabellen viser endvidere, at 20 pct. af de beskæftigede sygeplejersker i kommunerne er ledere,

mens det gælder for 7 pct. i regionerne. Heraf udgør kvinderne knap 96 pct. i kommunerne

og 93 pct. i regionerne.

De 40-49-årige er den største aldersgruppe blandt sygeplejerskerne og udgør 36 pct. henholdsvis

31 pct. i kommuner og regioner, jf. tabel 42.3.

42. SYGEPLEJERSKER 561

More magazines by this user
Similar magazines