Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 20.17: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for statslige jurister og økonomer

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

8

7

6

5

4

3

2

1

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 20.18: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for statslige jurister og økonomer

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den gennemsnitlige er fortjeneste pr. præsteret time for jurister og økonomer inkl. specialister

i den kommunale sektor er 316 kr. for mænd og 309 kr. for kvinder, jf. figur 20.19. Anskues

den standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige jurister

og økonomer inkl. specialister i den kommunale sektor henholdsvis 267 kr. og 255 kr., jf.

figur 20.20.

Figur 20.19: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for kommunale jurister og økonomer,

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. Pct.

8

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

7

6

5

4

3

2

1

pct. pct.

Figur 20.20: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for kommunale jurister og

økonomer fordelt på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I regionerne er den gennemsnitlige fortjeneste for mandlige og kvindelige jurister og økonomer

inkl. specialister henholdsvis 311 kr. og 307 kr. pr. præsteret time, jf. figur 20.21. Målt ved

den standardberegnede timefortjeneste er timelønnen for mandlige og kvindelige jurister og

økonomer inkl. specialister i den regionale sektor henholdsvis 261 kr. og 249 kr., jf. figur

20.22.

8

7

6

5

4

3

2

1

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

8

7

6

5

4

3

2

1

0

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

20. JURISTER OG ØKONOMER 247

8

7

6

5

4

3

2

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines