Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 23.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

yngre læger fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

6

5

4

3

2

1

0

Figur 23.6: Standardberegnet timefortjeneste for

yngre læger fordelt på køn, gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

23.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af de yngre lægers fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 180 kr., svarende til godt 55 pct. af fortjenesten pr.

præsteret time, jf. tabel 23.4. Ferie pr. præsteret time udgør godt 32 kr., hvilket svarer til ca. 10

pct. Pensionen udgør 42 kr. pr. præsteret time.

Tabel 23.4: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 182,49 178,39 180,27

Fravær 7,60 18,15 13,31

Ferie 32,01 32,87 32,48

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 30,31 24,64 27,24

Pension 40,57 43,21 42,00

Genetillæg 23,58 19,77 21,52

Overtidsbetaling 10,26 6,85 8,41

I alt 327 324 325

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 163,55 154,56 160,24

Fravær

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

Ferie 28,72 29,95 28,50

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 26,47 19,94 23,16

Pension 35,20 34,75 35,03

Genetillæg 19,86 15,62 17,73

Overtidsbetaling

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

6

5

4

3

2

1

I alt 274 255 263

Anm.: Tal for basismedarbejdere i regionerne. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af de yngre lægers standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør godt 160 kr. af den

306 23. LÆGER

pct. pct.

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines