Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 4.10: Timefortjeneste for regionale bioanalytikere fordelt på køn, kr., 2007.

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 50 443 493

Gennemsnit 267 263 263

Variationskoefficient 0,16 0,20 0,19

Nedre kvartil, P25 235 232 233

Median 251 248 248

Øvre kvartil, P75 289 278 279

Median/P10 1,09 1,11 1,11

P90/Median 1,37 1,28 1,28

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 50 443 493

Gennemsnit 227 220 220

Variationskoefficient 0,16 0,17 0,17

Nedre kvartil, P25 202 198 198

Median 212 208 208

Øvre kvartil, P75 243 231 232

Median/P10 1,09 1,09 1,10

P90/Median 1,35 1,28 1,30

Anm.: Tal for ledere. Opgjort ekskl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

4.3.4 Betalt spisepause

I ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ledernes spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af betalt spisepause lægges det til grund, at spisepausen ikke er

præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en ledende bioanalytiker

i den regionale sektor opgøres til 282 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 4.11.

Tabel 4.11: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007.

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 263

Værdi af spisepause 19

Inkl. betalt spisepause 282

Anm.: Tal for ledere i regionerne. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

4.3.5 Øvrige ansættelsesvilkår

Det skal bemærkes, at genetillæg og overtidsbetaling, jf. tabel 4.9, for ledende bioanalytikere

generelt er indeholdt i den faste løn, ligesom det gælder en række andre grupper.

44 4. BIOANALYTIKERE

More magazines by this user
Similar magazines