Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 27.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

offentlige chefer fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

5

4

3

2

1

0

0

275 325 375 425 475 525

kr.

575 625 675 725 775

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

5

4

3

2

1

Figur 27.6: Standardberegnet timefortjeneste for

offentlige chefer fordelt på køn, gennemsnit,

2007

0

0

275 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775

Betragtes lønspredningen for kvindelige og mandlige offentlige chefer er lønspredning tilnærmelsesvis

sammenfaldende, jf. variationskoefficienten i tabel 27.3.

27.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af fortjenesten for offentlige chefer består af basisfortjeneste, ferie og pension.

Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time 337 kr., svarende til omkring 63 pct. af

fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 27.4. Feriebetalinger pr. præsteret time udgør omkring

56 kr., hvilket svarer til ca. 11 pct. Pensionen i udgør 110 kr. af fortjenesten pr. præsteret

time.

362 27. OFFENTLIGE CHEFER

pct. pct.

5

4

3

2

1

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines