Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 33.3: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale pædagogmedhjælpere, gennemsnit,

2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

16

14

12

10

8

6

4

2

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 33.4: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale pædagogmedhjælpere, gennemsnit,

2007

pct. pct.

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215

kr.

Kommuner Gns. Kommuner

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener

pædagogmedhjælpere i gennemsnit 133 kr. i timen, jf. figur 33.4.

50 pct. af pædagogmedhjælperne har en fortjeneste på mellem 145 kr. og 173 kr. pr. præsteret

time svarende til nedre og øvre kvartil i tabel 33.3. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af pædagogmedhjælperne en fortjeneste mellem 121 kr. og 143 kr.

Tabel 33.3: Timefortjeneste for kommunale pædagogmedhjælpere fordelt på køn, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 8.288 32.697 40.985

Gennemsnit 157 164 163

Variationskoefficient 0,18 0,22 0,21

Nedre kvartil, P25 139 147 145

Median 155 161 160

Øvre kvartil, P75 169 174 173

Median/P10 1,18 1,21 1,21

P90/Median 1,19 1,16 1,17

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Antal ansættelsesforhold 8.288 32.697 40.985

Gennemsnit 129 134 133

Variationskoefficient 0,12 0,11 0,11

Nedre kvartil, P25 117 123 121

Median 129 135 134

Øvre kvartil, P75 139 144 143

Median/P10 1,15 1,19 1,18

P90/Median 1,15 1,12 1,13

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det fremgår endvidere af tabel 33.3, at lønspredningen er mindre i den øverste del end den

nederste del af lønfordelingen. P90/Median er således mindre end Median/P10, hvilket viser,

33. PÆDAGOGMEDHJÆLPERE 443

More magazines by this user
Similar magazines