Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

rengørings- og husassistent i den regionale sektor henholdsvis 143 kr. og 140 kr., jf. figur

34.14.

Figur 34.13: Fortjeneste pr. præsteret time for

regionale rengørings- og husassistenter, fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

20

20

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Anm.: Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 34.14: Standardberegnet timefortjeneste

for regionale rengørings- og husassistenter fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

34.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af rengørings- og husassistenternes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og

pension. Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time knap 120 kr. i staten, mens det i

kommunerne er godt 116 kr. og knap 117 kr. i regionerne, svarende til henholdsvis ca. 68

pct., 69 pct. og 66 pct. jf. tabel 34.5. Ferie pr. præsteret time udgør i de tre sektorer mellem 20

og 22 kr., hvilket svarer til ca. 11 pct. Pensionen udgør i staten knap 20 kr. af fortjenesten pr.

præsteret time, mens den i kommunerne og regionerne udgør godt 17 kr. af fortjenesten pr.

præsteret time.

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

34. RENGØRINGS- OG HUSASSISTENTER 455

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines