Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 12.13: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, farmaceuter, pct., 2007

Stat

Mænd Kvinder I alt

Basismedarbejdere inkl. specialister 18,6 21,8 21,2

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: Finansministeriets forhandlingsdatabase, 4. kvartal 2007.

Den faktiske lokallønsandel for farmaceuter (inkl. specialister) i staten udgør således mellem

19,6 pct. og 21,2 pct. for gruppen samlet. For mænd udgør andelen mellem 17,0 pct. og 18,6

pct., mens den for kvinder udgør mellem 20,2 pct. og 21,8 pct.

12.6 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af farmaceuter i staten fremgår af tabel 12.14.

Tabel 12.14: Teknisk afgrænsning af farmaceuter i staten, 2007

Forhandlingsfællesskab Personalekategori Bevillingslønramme

Basismedarbejdere 30 0084 0

Basismedarbejdere inkl. specialister 30 0084 0-36

Anm. Farmaceuter ansat ved sektorforskningsinstitutioner mv. er udeladt af afgrænsningen.

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

Den tekniske afgrænsning af farmaceuter i regionerne fremgår af tabel 12.15.

Tabel 12.15: Teknisk afgrænsning af farmaceuter i regionerne, 2007

januar - december 2007

Kilde: Lønkommissionen, 2010.

DISCO FLD-stillingskode Stillingsbetegnelse

222400 04203 Farmaceuter, nyt lønforløb

222400 04232 Farmaceuter, gl. lønforløb

12. FARMACEUTER 131

More magazines by this user
Similar magazines