Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 18.21: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for regionale ingeniører, fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

12

12

10

8

6

4

2

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

10

8

6

4

2

Figur 18.22: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for regionale ingeniører fordelt

på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

12

10

8

6

4

2

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

18.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ingeniørers spisepause er præsteret arbejdstid.

Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for ingeniører i den

statslige og kommunale sektor opgøres til henholdsvis 370 kr. og 329 kr. pr. præsteret time,

mens den i den regionale sektor kan opgøres til 344 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 18.7.

Tabel 18.7: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Stat Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 345 307 321

Værdi af spisepause 25 22 23

Inkl. betalt spisepause 370 329 344

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

18.2.6 Øvrige ansættelsesvilkår

Det skal bemærkes, at genetillæg og overtidsbetaling, jf. tabel 18.5 ovenfor, for ingeniører generelt

er indeholdt i den faste løn, ligesom det i øvrigt gælder andre AC-grupper.

Det skal i øvrigt bemærkes, at ingeniøruddannelsen i vid udstrækning er rettet mod den private

sektor, hvor fire femtedele af ingeniørerne er ansat. Det betyder at løn- og ansættelsesvilkår

for ingeniører ansat i den offentlige sektor i høj grad bestemmes i det private erhvervsliv

med en naturlig afsmitning til den offentlige sektor.

18.3. Ingeniører, basismedarbejdere (staten)

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for gruppen af ingeniører ekskl. specialister i staten.

Endvidere ses der på sammensætningen af timelønsbegreber.

Som for gruppen af ingeniører inkl. specialister behandles sidst i afsnittet øvrige ansættelsesvilkår,

som ikke er omfattet af Lønstatistikken.

218 18. INGENIØRER

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines