Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Betragtes fortjenesten pr. præsteret time ligger det mandlige og kvindelige kontorpersonales

lønspredning tæt på hinanden, jf. variationskoefficienten i tabel 21.4. I forhold til den standardberegnede

timefortjeneste er lønspredningen for mænd større end for kvinder.

I gennemsnit er fortjenesten for det mandlige og kvindelige kontorpersonale inkl. specialister

i staten henholdsvis 223 kr. og 216 kr. pr. præsteret time, jf. figur 21.9. Anskues den standardberegnede

timefortjeneste, er timelønnen for mandlige og kvindelige kontorpersonale inkl.

specialister i staten henholdsvis 183 kr. og 174 kr., jf. figur 21.10.

Figur 21.9: Fortjeneste pr. præsteret time for

statslige kontorpersonale fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

260 21. KONTORPERSONALE

Figur 21.10: Standardberegnet timefortjeneste

for statslige kontorpersonale fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Den gennemsnitlige fortjeneste pr. præsteret time for kontorpersonale inkl. specialister i den

kommunale sektor er 236 kr. for mænd og 216 kr. for kvinder, jf. figur 21.11. Anskues den

standardberegnede timefortjeneste, er timelønnen for mandligt og kvindeligt kontorpersonale

inkl. specialister i den kommunale sektor henholdsvis 198 kr. og 179 kr., jf. figur 21.12.

Figur 21.11: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale kontorpersonale fordelt på køn, gennemsnit,

2007

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

Mænd Kvinder

kr.

Gns. mænd Gns. kvinder

12

10

8

6

4

2

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

Figur 21.12: Standardberegnet timefortjeneste

for kommunale kontorpersonale fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I regionerne er den gennemsnitlige fortjeneste for mandlige og kvindelige kontoransatte henholdsvis

249 kr. og 222 kr. pr. præsteret time, jf. figur 21.13. Målt ved den standardberegnede

timefortjeneste er timelønnen for en mandligt og en kvindeligt kontorpersonale inkl. specialister

i den regionale sektor henholdsvis 208 kr. og 181 kr., jf. figur 21.14.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

pct. pct.

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

12

10

8

6

4

2

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines