Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 41.7: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, sygehusportører, 2007

Regioner

560 41. SYGEHUSPORTØRER

Mænd Kvinder I alt

Basismedarbejdere 8,4 7,5 8,3

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Tabel 41.7 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for sygehusportører

i kommunerne udgør 8,3 pct.

Det fremgår desuden af tabel 41.7, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde

er højere for mænd end for kvinder. Således udgør andelen for mænd 8,4 pct., mens

den udgør 7,5 pct. for kvinder.

For sygehusportører udgør den i overenskomsten garanterede minimumsløn mere end den i

lønstatistikken opgjorte centrale løn. Det skyldes, at sygehusportørernes lønmodel har en

garantistruktur som sikrer, at medarbejderne efter et bestemt antal år opnår en aflønning,

hvis medarbejderen ikke i kraft af lokale tillæg har opnået denne aflønning. For sygehusportørerne

er derfor foretaget en beregning, hvor forskellen mellem den overenskomstbestemte

minimumsløn og den faktiske løn i lønstatistikken er opgjort, jf. tabel 41.8.

Tabel 41.8: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, sygehusportører, 2007

Mænd Kvinder I alt

Regioner

Basismedarbejdere 7,2 6,1 7,1

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Den faktiske lokallønsandel for sygehusportører i regionerne udgør således mellem 7,1 pct.

og 8,3 pct. for gruppen samlet. For mænd udgør andelen mellem 7,2 pct. og 8,4 pct., mens

den for kvinder udgør mellem 6,1 pct. og 7,5 pct.

41.4 Gruppens afgrænsning

Den tekniske afgrænsning af sygehusportører i regionerne fremgår af tabel 41.9.

Tabel 41.9: Teknisk afgrænsning af sygehusportører i regionerne, 2007

januar - december 2007

Kilde: Lønkommissionen 2010.

DISCO FLD-stillingskode Stillingsbetegnelse

513220 07201 Sygehusportører, Sygehusportører

More magazines by this user
Similar magazines