Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

B15.4 Beskrivelse af gruppen fængselsfunktionærer inkl. fængselsfunktionærer

på prøve

Datagrundlaget omfatter i alt 2.596 ansættelsesforhold, svarende til 2.482 årsværk, jf. tabel

15.12. Analyseenheden i tabel 15.12 er årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 15.13

er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 15.12: Statslige fængselsfunktionærer fordelt på køn, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

174 15. FÆNGSELSFUNKTIONÆRER

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Mænd 1.720 66 1.675 67

Kvinder 876 34 807 33

I alt 2.596 100 2.482 100

Anm.: Opgjort inkl. fængselsfunktionærer på prøve.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 30-39-årige er den største aldersgruppe blandt fængselsfunktionærerne og udgør omkring

38 pct., jf. tabel 15.13.

Tabel 15.13: Statslige fængselsfunktionærer fordelt på alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren,

2007

Pct. af antal årsværk Mænd Kvinder I alt

-29 år 14,5 20,5 16,4

30-39 år 34,6 45,2 38,0

40-49 år 26,6 26,8 26,6

50-59 år 19,1 6,6 15,0

60+ år 5,3 1,0 3,9

I alt 100,0 100,0 100,0

Anm.: Opgjort inkl. fængselsfunktionærer på prøve.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

B15.5. Fængselsfunktionærer inkl. fængselsfunktionærer på prøve,

basismedarbejdere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for fængselsfunktionærer inkl. fængselsfunktionærer

på prøve. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønsbegreber.

B15.5.1 Løn og lønspredning for fængselsfunktionærer

I gennemsnit er fortjenesten for en fængselsfunktionær i den statslige sektor 229 kr. pr. præsteret

time, jf. tabel 15.14. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede

timefortjeneste, tjener fængselsfunktionærer i staten i gennemsnit 187 kr. i timen.

More magazines by this user
Similar magazines