Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I afsnittet opgøres i stedet den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for

faglærte gartnere fordelt på sektor og køn, jf. tabel 11.8.

Tabel 11.8: De lokale tillægs andel af samlet løn ekskl. overarbejde, faglærte gartnere, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Stat

Basismedarbejdere

Kommuner

5,9 4,4 5,4

Basismedarbejdere 13,1 9,7 12,4

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, Finansministeriets forhandlingsdatabase, 4. kvartal 2007 og egne

beregninger.

Tabel 11.8 viser, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde for faglærte

gartnere i staten er 5,4 pct., mens den i kommunerne udgør 12,4 pct.

Det fremgår desuden af tabel 11.8, at den lokale løns andel af den samlede løn ekskl. overarbejde

er højere for mænd end for kvinder. Den lokale løns andel for mandlige faglærte gartnere

i staten er 5,9 pct., mens den for kvinderne er 4,4 pct. I kommunerne er de tilsvarende

andele henholdsvis 13,1 pct. og 9,7 pct.

For faglærte gartnere i kommunerne udgør den lokale løn mere end de lokale tillæg i FLD’s

lønstatistik. Det skyldes, at en lokal aftalt lønforbedring i form af højere grundlønsindplacering

i FLD lønstatistikken opgøres som en centralt aftalt løndel. For faglærte gartnere i

kommunerne er derfor foretaget en yderpunktsberegning, hvor forskellen mellem den overenskomstbestemte

minimumsløn og den faktiske løn i lønstatistikken er opgjort, jf. tabel 11.9.

Tabel 11.9: Den lokale løns andel beregnet som forskellen mellem den overenskomstbestemte minimumsløn

og den faktiske løn i lønstatistikken, faglærte gartnere, pct., 2007

Mænd Kvinder I alt

Kommuner

Basismedarbejdere 15,3 11,3 14,5

Anm.: Lønbegrebet er samlet løn ekskl. overarbejdsbetaling.

Kilde: FLD’s månedsstatistik, november 2007, og egne beregninger.

Den faktiske lokallønsandel for faglærte gartnere i kommunerne ligger således mellem 13,1

pct. og 15,3 pct. for mænd, 9,7 pct. og 11,3 pct. for kvinder samt 12,4 pct. og 14,5 pct. for

gruppen samlet.

11. FAGLÆRTE GARTNERE 119

More magazines by this user
Similar magazines