Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

I staten har 71 pct. af de mandlige magistre en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer eller

derover, mens det er tilfældet for 51 pct. af kvinderne 1, jf. figur 26.1

Figur 26.1: Magistre i staten fordelt på ugentligt

aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

344 26. MAGISTRE

Mænd, stat Kvinder, stat

Figur 26.2: Magistre i staten fordelt på årlige

fraværsdage og køn, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I kommunerne er det ligeledes en større andel af de mandlige magistre, som har en aftalt arbejdsuge

på 37 timer eller derover (96 pct.) end de kvindelige (87 pct.), jf. figur 26.3.

Figur 26.3: Magistre i kommunerne fordelt på

ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Mænd, kom. Kvinder, kom.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

pct. pct.

Figur 26.4: Magistre i kommunerne fordelt på

årlige fraværsdage og køn, 2007

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

I regionerne har 95 pct. af de mandlige magistre og 85 pct. af de kvindelige magistre en

ugentlig arbejdstid på 37 timer eller derover, jf. figur 26.5.

1 Omfanget af ansættelsesforhold på fuld tid i staten er formentlig undervurderet i et vist omfang, jf. i øvrigt afsnit

1.9.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Mænd, stat Kvinder, stat

pct. pct.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5

dage

6 7 8 9 10

Mænd, kom. Kvinder, kom.

35

30

25

20

15

10

5

0

35

30

25

20

15

10

5

0

More magazines by this user
Similar magazines