Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Betragtes den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, har 50 pct. af de ikkeuddannede

lægesekretærer en fortjeneste mellem 139 kr. og 159 kr. For gruppen af uddannede

lægesekretærer har 50 pct. en standardberegnet timefortjeneste ekskl. genetillæg på mellem

155 kr. og 172 kr.

Målt på fortjeneste pr. præsteret time er uddannede lægesekretærers lønspredning lidt mindre

end de ikke-uddannede, jf. variationskoefficienten i tabel 6. I forhold til den standardberegnede

timefortjeneste ekskl. genetillæg er lønspredningen for de to grupper tættere på samme

niveau.

24.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at lægesekretærers spisepause er præsteret

arbejdstid. Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen ikke er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en lægesekretær i

den regionale sektor opgøres til 224 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 24.7.

Tabel 24.7: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 209

Værdi af spisepause 15

Inkl. betalt spisepause 224

Anm.: Tal for basismedarbejdere i regionerne. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

24.3 Lægesekretærer, ledere

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for lægesekretærer i regioner, som er ledere.

Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen.

24.3.1 Løn og lønspredning for lægesekretærer

Lægesekretærer, som er ledere, tjener i gennemsnit 251 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 8. Udtrykkes

den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste, tjener lederne

207 kr. i timen.

24. LÆGESEKRETÆRER 317

More magazines by this user
Similar magazines