Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 44.5: Fortjeneste pr. præsteret time for

kommunale tekniske designere fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Anm.: Opgjort inkl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Figur 44.6: Standardberegnet timefortjeneste for

kommunale tekniske designere fordelt på køn,

gennemsnit, 2007

44.2.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af de tekniske designeres fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension.

Således udgør basisfortjenesten pr. præsteret time knap 158 kr., svarende til omkring 68 pct.

af fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 44.4. Ferie pr. præsteret time udgør omkring 27 kr.,

hvilket svarer til knap 12 pct. Pensionen udgør ca. 33 kr. pr. præsteret time.

Tabel 44.4: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 163,38 155,33 157,89

Fravær 6,28 6,57 6,48

Ferie 27,84 26,53 26,95

Personalegoder 0,02 0,00 0,01

Uregelmæssige betalinger 5,43 4,19 4,59

Pension 35,61 31,90 33,08

Genetillæg 1,45 0,28 0,65

Overtidsbetaling 1,88 0,75 1,11

I alt 242 226 231

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 142,55 134,89 137,65

Fravær

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

Ferie 24,50 23,14 23,37

Personalegoder 0,02 0,00 0,01

Uregelmæssige betalinger 4,59 3,54 3,90

Pension 30,11 26,75 27,83

Genetillæg 1,22 0,24 0,56

Overtidsbetaling

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

16

14

12

10

8

6

4

2

pct. pct.

I alt 203 189 193

Anm.: Tal for tekniske designere i kommunerne. Summen af lønelementer kan fravige fra i alt pga. afrundinger.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

105 125 145 165 185 205 225 245 265 285 305

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

Størstedelen af de tekniske designeres standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardbe-

588 44. TEKNISKE DESIGNERE

kr.

16

14

12

10

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines