Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

22. Laboratorie- og miljøpersonale

22.1 Beskrivelse af gruppen laboratorie- og miljøpersonale

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen omfatter laboratoriepersonale ansat i staten og laboratorie- og miljøpersonale

ansat i kommunerne. I det følgende benyttes betegnelse ’laboratorie- og miljøpersonale’ om

den samlede grupper i staten og kommunerne.

I staten er laboratoriepersonale typisk ansat i kontrol- og forskningslaboratorier, mens laboratorie-

og miljøpersonale i kommunerne typisk er ansat inden for det kommunale miljøtilsyn.

Datagrundlaget omfatter i alt 2.110 ansættelsesforhold, svarende til 1.748 årsværk. 81 pct. af

årsværkene er ansat i staten, mens de resterende 19 pct. er ansat i kommunerne, jf. tabel 22.1.

Analyseenheden i tabel 22.1 er årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 22.2 og 22.3

er årsværk. I det efterfølgende er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 22.1: Laboratorie- og miljøpersonale fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Stat 1.617 77 1.422 81

Kommune 493 23 326 19

I alt 2.110 100 1.748 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Når der ses på beskæftigede laboratorie- og miljøpersonale i staten og kommuner er 86 pct.

henholdsvis 65 pct. kvinder, jf. tabel 22.2.

Tabel 22.2: Laboratorie- og miljøpersonale fordelt på sektorer, køn, basismedarbejdere ledere og samlet,

pct. af antal årsværk, 2007

Pct. af samlet antal årsværk Stat Kommuner

Kvinder 86,4 65,3

Mænd 13,6 34,7

I alt 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Aldersfordelingen blandt laboratoriepersonalet i staten er relativt ligelig fordelt i intervallet

fra 30 til 59 år., jf. tabel 22.3. I kommunerne er omkring halvdelen af laboratorie- og miljøpersonalet

mellem 40-49 år.

22. LABORATORIE- OG MILJØPERSONALE 291