Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

fortjenesten pr. præsteret time, jf. tabel 15.15. Feriebetalinger udgør ca. 22 kr. af fortjeneste

pr. præsteret time, mens pension udgør omkring 43 kr.

Tabel 15.15: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 123,60 123,90 123,70

Fravær 8,09 12,78 9,65

Ferie 21,98 22,74 22,23

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 1,36 1,13 1,28

Pension 43,01 43,79 43,27

Genetillæg 17,51 16,91 17,31

Overtidsbetaling 12,67 9,67 11,67

I alt 228 231 229

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 114,53 112,25 114,02

Fravær

Ferie 20,37 20,94 20,22

Personalegoder 0,00 0,00 0,00

Uregelmæssige betalinger 1,24 0,95 1,15

Pension 37,73 36,57 37,30

Genetillæg 14,54 13,56 14,23

Overtidsbetaling

I alt 188 184 187

Anm.: Tal for statslige basismedarbejdere inkl. fængselsfunktionærer på prøve.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af fængselsfunktionærernes standardberegnede timefortjeneste består også af

basisfortjeneste, ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør knap

114 kr. svarende til omkring 61 pct. af den standardberegnede timefortjeneste. Ferie og pension

udgør henholdsvis ca. 20 kr. og ca. 37 kr. af den standardberegnede timefortjeneste.

B15.5.3 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor udgør genetillægget en betydelig del af fængselsfunktionærernes

gennemsnitlige fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en fængselsfunktionær

212 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 15.16. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn

som den standardberegnede timefortjeneste ekskl. genetillæg, tjener fængselsfunktionærer i

gennemsnit 173 kr. i timen.

176 15. FÆNGSELSFUNKTIONÆRER

More magazines by this user
Similar magazines