Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 15.10: Timefortjeneste ekskl. genetillæg for statslige fængselsfunktionærer, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Antal 195

Gennemsnit 278

Variationskoefficient 0,20

Nedre kvartil, P25 244

Median 271

Øvre kvartil, P75 295

Median/P10 1,15

P90/Median 1,15

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Antal 195

Gennemsnit 235

Variationskoefficient 0,20

Nedre kvartil, P25 207

Median 227

Øvre kvartil, P75 252

Median/P10 1,15

P90/Median 1,18

Anm.: Tal for ledere.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Det fremgår desuden af tabel 15.10, at lønspredningen målt som fortjeneste pr. præsteret

time er den samme i den øverste og nederste del af lønfordelingen. Målt som standardberegnet

timefortjeneste er lønspredningen størst i den øverste del.

B15.3.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at ledernes spisepause er præsteret arbejdstid.

Med indregning af værdien af betalt spisepause lægges det til grund, at spisepausen ikke

er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for en ledende fængselsfunktionær

opgøres til 302 kr. pr. præsteret time, jf. tabel 15.11.

Tabel 15.11: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time

Ekskl. betalt spisepause 282

Værdi af spisepause 20

Inkl. betalt spisepause 302

Anm.: Tal for ledere i staten. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

15. FÆNGSELSFUNKTIONÆRER 173

More magazines by this user
Similar magazines