Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

De lokale tillæg er i alle tre sektorer opgjort inkl. pension og feriegodtgørelse. På det kommunale

og regionale område er de lokale tillæg desuden opgjort inkl. afledte effekter fra lønafhængige

genetillæg. 6 De afledte effekter af lønafhængige genetillæg er ikke beregnet på

statens område, hvor der kun i meget beskedent omfang anvendes sådanne genetillæg.

1.9 Datagrundlaget i øvrigt

Datagrundlaget for kortlægningen af løn og lønspredning for de 44 offentlige gruppe er

Danmarks Statistiks lønstatistik. Afgrænsningen af de enkelte grupper og undergrupper kræver

sammenkørsel af registre fra Finansministeriets forhandlingsdatabase, FLD og Danmarks

Statistiks lønstatistik.

I denne forbindelse sker et vist bortfald af observationer, der ikke kan matches, hvorfor antallet

af årsværk for de enkelte grupper typisk er lavere end det antal, der kendes fra Finansministeriets

forhandlingsdatabase og FLD.

Figurerne i gruppekortlægningerne, der viser den ugentlige aftalte arbejdstid er udarbejdet på

baggrund af en variabel, som laves til Danmarks Statistiks register, men som ikke anvendes i

forbindelse med udarbejdelsen af Danmarks Statistiks generelle lønstrukturstatistik.

For den statslige sektor indberettes variablen ikke, men beregnes overordnet betragtet ved at

sætte de indberettede normale årlige timer (dvs. alle arbejdede timer ekskl. overarbejdstimer)

i forhold til antallet af indberettede lønperioder. For de personer, som er blevet ansat på

andre tidspunkter end den 1. i en måned indebærer det en vis undervurdering af arbejdstiden.

For visse statslige grupper vurderes undervurderingen at være større end for andre. Forholdet

har ikke nogen indflydelse på løngennemsnittet for de kortlagte faggrupper

6 Beregningen af de lønafhængige genetillæg er foretaget ved at anvende en fordelingsnøgle baseret på SBG08,

FLD.

10 1. INDLEDNING

More magazines by this user
Similar magazines