Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

12. Farmaceuter

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Kortlægningen af gruppen farmaceuter omfatter ansættelser i staten og i regionerne. Hverken

staten eller regionerne er kønsopdelt på grund af for få observationer i gruppen. Indledningsvis

kortlægges lønnen for farmaceuter inkl. specialister (i både stat og regioner), og dernæst

kortlægges lønnen for farmaceuter ekskl. specialister (basismedarbejdere) i staten.

12.1 Beskrivelse af gruppen farmaceuter

Analysen af farmaceuter omfatter ansættelser i stat og regioner. Farmaceuterne i den offentlige

sektor arbejder typisk med forskning og undervisning samt på sygehusapoteker.

Datagrundlaget omfatter i alt 391 ansættelsesforhold, svarende til 340 årsværk. Heraf er ca.

38 pct. ansat i staten og ca. 62 pct. i regionerne, jf. tabel 12.1. Analyseenheden i tabel 12.1 er

årsværk og ansættelsesforhold, mens den i tabel 12.2 og 12.3 er årsværk. I det efterfølgende

er analyseenheden ansættelsesforhold.

Tabel 12.1: Farmaceuter fordelt på sektor, ansættelsesforhold og årsværk, 2007

Antal ansættelsesforhold

Pct. Antal årsværk Pct.

Stat 145 37 129 38

Regioner 246 63 211 62

I alt 391 100 340 100

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Af de beskæftigede farmaceuter inkl. specialister i staten og regionerne er 81 pct. henholdsvis

84 pct. kvinder, jf. tabel 12.2.

Tabel 12.2: Farmaceuter fordelt på sektor og køn, pct. af antal årsværk, 2007

Pct. af samlet antal årsværk Stat Regioner

Kvinder 81 84

Mænd 19 16

I alt 100 100

Anm.: Basismedarbejdere inkl. specialister.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

De 30-39-årige er den største aldersgruppe blandt farmaceuterne inkl. specialister og udgør

32 pct. i staten henholdsvis 40 pct. i regionerne, jf. tabel 12.3.

12. FARMACEUTER 121

More magazines by this user
Similar magazines