Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 20.21: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for regionale jurister og økonomer

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

8

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kr.

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

7

6

5

4

3

2

1

Figur 20.22: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for regionale jurister og økonomer

fordelt på køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at lette læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

150 175 200 225 250 275

kr.

300 325 350 375 400

Mænd Kvinder Gns. mænd Gns. kvinder

20.2.5 Betalt spisepause

I de ovenstående opgørelser er det lagt til grund, at jurister og økonomers inkl. specialister

spisepause er præsteret arbejdstid. Med korrektionen lægges det til grund, at spisepausen ikke

er præsteret arbejdstid.

Indregnes spisepausen ikke som præsteret arbejdstid, kan fortjenesten for jurister og økonomer

inkl. specialister i den statslige og kommunale sektor opgøres til henholdsvis 340 kr. og

335 kr. pr. præsteret time, mens den i den regionale sektor kan opgøres til 331 kr. pr. præsteret

time, jf. tabel 20.7.

Tabel 20.7: Løn inkl. og ekskl. værdien af betalt spisepause, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Stat Kommuner Regioner

Ekskl. betalt spisepause 317 313 309

Værdi af spisepause 23 23 22

Inkl. betalt spisepause 340 335 331

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Inkl. genetillæg.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

20.2.6 Øvrige ansættelsesvilkår

Det skal bemærkes, at genetillæg og overtidsbetaling, jf. tabel 20.5 ovenfor, for jurister og

økonomer (specialister) generelt er indeholdt i den faste løn, ligesom det i øvrigt gælder andre

AC-grupper.

Det skal endvidere bemærkes, at størstedelen af genetillæg og overtidsbetaling, jf. tabel 20.5

ovenfor, for basismedarbejdere blandt jurister og økonomer er indeholdt i basisfortjenesten.

Det skyldes blandt andet, at rådighedstillægget ikke er udskilt af basisfortjenesten. Det betyder,

at dette genetillæg, der i gennemsnit udgør ca. 3.500 kr. pr. måned, ikke udskilles, når

fortjenesten opgøres ekskl. genetillæg, hvilket vanskeliggør en sammenligning med andre

faggrupper. Til rådighedstillægget er der desuden tilknyttet en rådighedsforpligtelse, men de

timer, der arbejdes som følge af denne, registreres ikke, og indgår derfor ikke i den præsterede

tid. Fortjenesten pr. præsteret time overvurderes derfor for gruppen. Langt størstedelen af

basisgruppen af jurister og økonomer har et rådighedstillæg og dermed en tilhørende rådighedsforpligtelse.

248 20. JURISTER OG ØKONOMER

8

7

6

5

4

3

2

1

More magazines by this user
Similar magazines