Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 30.4: Lønnens sammensætning fordelt på lønkomponenter, gennemsnit, kr., 2007

Fortjeneste pr. præsteret time Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 166,22 154,21 165,03

Fravær 10,53 12,20 10,69

Ferie 29,15 27,41 28,98

Personalegoder 1,02 0,76 1,00

Uregelmæssige betalinger 2,41 1,67 2,34

Pension 59,41 54,33 58,90

Genetillæg 12,44 11,94 12,39

Overtidsbetaling 2,83 1,45 2,69

I alt 284 264 282

Standardberegnet timefortjeneste Mænd Kvinder I alt

Basisfortjeneste 145,81 134,19 144,78

Fravær

Ferie 25,52 23,89 25,17

Personalegoder 0,85 0,62 0,82

Uregelmæssige betalinger 2,01 1,36 1,94

Pension 49,42 44,30 48,87

Genetillæg 10,24 9,68 10,21

Overtidsbetaling

I alt 234 214 232

Anm.: Tal for statslige basismedarbejdere inkl. politibetjente på prøve.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger

Størstedelen af politibetjentenes standardberegnede timefortjeneste består også af basisfortjeneste,

ferie og pension. Da fravær og overtidsbetalinger ikke indgår i den standardberegnede

timefortjeneste, opgøres værdien af disse ikke. Basisfortjenesten udgør knap 145 kr.

svarende til omkring 62 pct. af den standardberegnede timefortjeneste. Ferie og pension udgør

henholdsvis ca. 25 kr. og ca. 49 kr. af den standardberegnede timefortjeneste.

B30.2.3 Timelønnen ekskl. genetillæg

Som det fremgik ovenfor udgør genetillægget ca. 4 pct. af politibetjentenes gennemsnitlige

fortjeneste. I gennemsnit udgør fortjenesten ekskl. genetillæg for en politibetjent 270 kr. pr.

præsteret time, jf. tabel 30.5. Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede

timefortjeneste ekskl. genetillæg, tjener politibetjente i gennemsnit 222 kr. i timen.

30. POLITIBETJENTE 395

More magazines by this user
Similar magazines