Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Tabel 28.7: Timefortjeneste for statslige officerer, kr., 2007

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Fortjeneste pr. præsteret time I alt

Antal ansættelsesforhold 403

Gennemsnit 444

Variationskoefficient 0,16

Nedre kvartil, P25 401

Median 431

Øvre kvartil, P75 483

Median/P10 1,15

P90/Median 1,25

Standardberegnet timefortjeneste I alt

Antal ansættelsesforhold 403

Gennemsnit 380

Variationskoefficient 0,16

Nedre kvartil, P25 345

Median 370

Øvre kvartil, P75 413

Median/P10 1,14

P90/Median 1,25

Anm.: Fortjeneste inkl. genetillæg. 15 pct. tjenestemandspension.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

50 pct. af officererne har en fortjeneste på mellem 401 kr. og 583 kr. pr. præsteret time svarende

til nedre og øvre kvartil i tabel 28.7. Betragtes den standardberegnede timefortjeneste

har 50 pct. af officererne en fortjeneste på mellem 345 kr. og 413 kr.

28.3.2 Løn og lønspredning fordelt på køn

Som det fremgår af afsnit 28.1, er der få kvindelige officerer til at opgøre lønnen særskilt for

mænd og kvinder.

28.3.3 Lønnens sammensætning

Størstedelen af officerernes fortjeneste består af basisfortjeneste, ferie og pension. Således

udgør basisfortjenesten pr. præsteret time knap 295 kr., svarende til omkring 66 pct. af fortjenesten

pr. præsteret time, jf. tabel 28.8. Feriebetalinger udgør ca. 50 kr. af fortjeneste pr.

præsteret time, mens pension udgør omkring 55 kr.

28. OFFICERER 375

More magazines by this user
Similar magazines