Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 17.9: Fortjeneste pr. præsteret time ekskl.

genetillæg for håndværkere fordelt på sektor,

gennemsnit, 2007

pct. pct.

16

14

12

10

8

6

4

4

2

2

0

0

125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner Gns. Stat

16

14

12

10

8

6

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 17.10: Standardberegnet timefortjeneste

ekskl. genetillæg for håndværkere fordelt på

køn, gennemsnit, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere. Opgjort ekskl. genetillæg. X-akse afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udtrykkes den gennemsnitlige timeløn som den standardberegnede timefortjeneste ekskl.

genetillæg, tjener håndværkere i kommunerne og staten i gennemsnit 184 kr. i timen, mens

gennemsnittet for håndværkere i regionerne udgør 187 kr. i timen, jf. tabel 17.6.

I staten har 50 pct. af håndværkerne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 209 kr. og 235

kr. pr. præsteret time svarende til nedre og øvre kvartil, jf. tabel 17.6. Tilsvarende har 50 pct.

af håndværkerne i kommunerne en fortjeneste ekskl. genetillæg på mellem 200 kr. og 230 kr.

pr. præsteret time. Endelig har 50 pct. af håndværkerne i kommunerne en fortjeneste ekskl.

genetillæg på mellem 205 kr. og 240 kr. pr. præsteret time.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

125 145 165 185 205 225 245 265 285 305 325

kr.

Stat Kommuner Regioner

Gns. Kommuner Gns. Regioner Gns. Stat

16

14

12

10

17. HÅNDVÆRKERE 201

8

6

4

2

More magazines by this user
Similar magazines