Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

Figur 18.3: Ingeniører i kommunerne fordelt på

ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, kom. Kvinder, kom.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Figur 18.4: Ingeniører i kommunerne fordelt på

årlige fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige

aftalte antal timer i figur 18.3 afkortet ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold

med 37 timer og derover. X-aksen i figur 18.4 er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

35

30

25

20

15

10

5

0

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

dage

Mænd, kom. Kvinder, kom.

32 pct. af de mandlige ingeniører i kommunerne har 0 årlige fraværsdage, mens det tilsvarende

tal for kvinder er 16 pct., jf. figur 18.4.

I regionerne har 96 pct. af de mandlige ingeniører en aftalt arbejdstid på i gennemsnit 37 timer

eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 89 pct. af kvinderne, jf. figur 18.5.

Figur 18.5: Ingeniører i regionerne fordelt på

ugentligt aftalte timer og køn, 2007

pct. pct.

100

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

timer

Mænd, reg. Kvinder, reg.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figur 18.6: Ingeniører i regionerne fordelt på

årlige fraværsdage og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Tal for basismedarbejdere inkl. specialister. Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige

aftalte antal timer i figur 18.5 afkortet ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold

med 37 timer og derover. X-aksen i figur 18.6 er afkortet for at øge læsevenligheden.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

35

30

25

20

15

10

5

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mænd, reg. Kvinder, reg.

27 pct. af de mandlige ingeniører i regionerne har 0 årlige fraværsdage, mens det tilsvarende

tal for kvinder er 18 pct., jf. figur 18.6.

18.2 Ingeniører, basismedarbejdere inkl. specialister

I dette afsnit beskrives løn og lønspredning for ingeniører inkl. specialister i stat, kommuner

og regioner. Endvidere ses der på sammensætningen af timelønnen. Til sidst i afsnittet behandles

øvrige ansættelsesvilkår, der ikke er omfattet af Lønstatistikken.

dage

35

30

25

20

15

10

5

35

30

25

20

15

10

18. INGENIØRER 209

5

0

More magazines by this user
Similar magazines