Bind 2 - lønkommissionen

lonkommissionen.dk

Bind 2 - lønkommissionen

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE

Tabel 14.3: Fysioterapeuter fordelt på sektor, alder og køn, pct. af antal årsværk i sektoren, 2007

Pct. af antal

Kommuner Regioner Samlet

årsværk Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt

-29 år 13,1 13,4 13,4 22,4 15,7 16,6 17,9 14,5 14,9

30-39 år 44,8 37,4 38,2 43,5 31,0 32,7 44,2 34,4 35,6

40-49 år 28,5 28,9 28,8 23,7 26,5 26,1 26,0 27,7 27,5

50-59 år 12,7 17,0 16,5 8,6 21,8 20,1 10,6 19,3 18,2

60+ år 0,9 3,3 3,0 1,7 5,0 4,6 1,3 4,1 3,7

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

84 pct. af lederne i kommunerne har en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer eller derover

om ugen, mens dette er tilfældet for 43 pct. af basismedarbejderne, jf. figur 14.1. Ligeledes

er der i regionerne en større andel af lederne med en aftalt arbejdsuge på 37 timer eller

derover (91 pct.) end blandt basismedarbejderne (56 pct.).

Figur 14.1: Fysioterapeuter fordelt på ugentligt

aftalte timer, sektor og basismedarbejdere og

ledere, 2007

pct. pct.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

27 28 29 30 31 32

timer

33 34 35 36 37+

Basis, kom. Leder, kom. Basis, reg. Leder, reg.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Figur 14.2: Fysioterapeuter (basis) fordelt på

ugentligt aftalte timer, sektor og køn, 2007

pct. pct.

Anm.: Af hensyn til fremstillingen er fordelingerne af det ugentlige aftalte antal timer i figur 14.1og 14.2 afkortet

ved 27 timer i venstre side. Timetallet 37+ omfatter ansættelsesforhold med 37 timer og derover.

Kilde: Lønstatistikkens serviceregister fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37+

100

Mænd, kom.

timer

Kvinder, kom. Mænd, reg. Kvinder, reg.

Blandt basismedarbejderne i kommunerne har 74 pct. af de mandlige fysioterapeuter en aftalt

arbejdstid på i gennemsnit 37 timer eller derover om ugen, mens dette er tilfældet for 39 pct.

af kvinderne, jf. figur 14.2. Tilsvarende er der i regionerne en større andel af de mandlige fysioterapeuter

med en aftalt arbejdsuge på i gennemsnit 37 timer eller derover (76 pct.) end

blandt de kvindelige (52 pct.).

I både kommuner og regioner har ledere mindre fravær end basismedarbejdere. Således har

41 pct. af lederne i kommunerne 0 årlige fraværsdage, mens det tilsvarende tal for basismedarbejdere

er 15 pct. I regionerne er andelene henholdsvis 19 pct. og 10 pct., jf. figur 14.3.

146 14. FYSIOTERAPEUTER

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

More magazines by this user
Similar magazines